Kategorier
Juridik

Brottmålsadvokat Göteborg – välj rätt advokat

Att vara misstänkt för ett brott som exempelvis misshandel, narkotikabrott, sexualbrott, dråp eller mord kan innebära att man också riskerar att dömas till ett straff som minst kan innebära sex månaders fängelse. Det gör att man har rätt till en offentlig försvarare och att man också, i och med detta, kan göra ett eget val av en brottmålsadvokat och därigenom också ge sig själv möjligheten till bästa möjliga försvar.

Det man ska säga är att man först och främst tilldelas en offentlig försvarare av Tingsrätten. Men, man har även som misstänkt, anhållen eller häktad för ett brott som kan leda till fängelse i minst sex månader rätt att själv lämna in en ansökan om en brottmålsadvokat i Göteborg för att sköta det egna försvaret och agera som offentlig försvarare. Det är ytterst sällsynt att en sådan begäran avslås då rätten till ett försvar är en grundbult i hela rättssamhället och i hela vår demokrati. Att kunna äga rätten att själv välja en brottmålsadvokat i Göteborg är någonting man bör ta tillvara på, men det finns också saker att tänka på inför valet. Givet är att man ska försöka hitta en brottmålsadvokat som verkligen har kunskap om det brott man riskerar att dömas för.

Här kan man söka exempelvis efter advokatbyråer som är experter på exempelvis narkotikabrott, sexualbrott eller våldsbrott av olika karaktär. Har en advokat erfarenhet av liknande ärenden – och ett bra facit vid dessa rättegångar – så ger detta dig som misstänkt en fördel. En annan viktig faktor handlar om personkemi. Är du exempelvis häktad eller anhållen så kommer dina kontakter med omvärlden att vara ytterst begränsade.

Din brottmålsadvokat i Göteborg kommer att vara en viktig person i att hålla dig flytande: du kommer att kunna samtala om omvärlden, om vardagliga saker och exempelvis prata – genom advokaten – till din familj. Du måste, baserat på detta, känna att den brottmålsadvokat i Göteborg även kommer dig nära på ett mer personligt plan. Även om naturligtvis den professionella kunskapen vida överstiger den sociala kunskapen i dessa frågor så kan man inte ignorera vikten av rätt tillit och personkemi.

Brottmålsadvokat i Göteborg kan agera offentlig försvarare

Många frågar sig om kostnaden för en brottmålsadvokat. Gällande detta så beror det dels på vilken advokat man anlitar och dels också på brottets karaktär. Ser man till det vi ovan beskrev så ger brott med en straffskala om minst sex månaders fängelse vid en fällande dom en rätt till offentlig försvarare.

Det innebär i sin tur att kostnaden täcks av statliga medel: advokatens arvode betalas av staten och som misstänkt så betalar man endast pengar om man blir dömd för brottet. Vid ett frikännande så betalar man ingenting. Döms man så blir man ersättningsskyldig antingen till delar av beloppet för advokaten och rättegångskostnader eller delvis skyldig att betala. Det senare avgörs av vilken inkomst man har.

Rätten till ett försvar är en princip som vi alla tjänar på och det system vi har i Sverige gör att storleken på plånboken inte – som fallet är i många andra länder – blir avgörande. Väljer du en brottmålsadvokat i Göteborg och denne åtar sig ditt fall så har du också givit dig själv möjligheten till bästa möjliga försvar. Ta tillvara på den möjligheten.

Kategorier
Juridik

Ta hjälp av en arvsrättsadvokat för att undvika konflikter i familjen

Efter att någon avlidit kan det finnas en del praktiska aspekter att ta itu med för de efterlevande. En sådan sak kan gälla arvet. Ta hjälp av en arvsrättsadvokat för att lösa det smidigare.

Ett dödsfall kan ske plötsligt, och ofta står de efterlevande inför en hel del praktiska saker att ta itu med som man inte tänkt på innan. En sak som man kan ha missat att tänka på innan det tråkiga skedde är hur arvet kan komma att fördelas. Det är en vanlig källa till konflikt i familjer efter att någon avlidit, och något som ytterligare kan öka på den börda som det redan är.

Att behöva argumentera med familjemedlemmar och släktingar gällande arvet mitt i en sorg är ingenting som man vill behöva göra. Men faktum är att sorgen kan riva upp känslor som gör att konflikterna lättare kan uppstå. Man kan ha starka band till vissa saker och vill inte förlora dessa till någon annan efter att man förlorat sin närstående.

Arvsrättsadvokaten är kunnig och saklig och kan hjälpa till vid arvstvist

Att ta hjälp av en utomstående, som en arvsrättsadvokat, kan hjälpa till att lösa konflikten. För arvsrätt finns tydliga lagar som styr hur arvet ska delas upp. Arvsrättsadvokaten är kunnig och erfaren vad gäller detta, och kan hjälpa till att hitta rätt bland alla regler så att arvet delas upp så som det bör. Genom att vända sig till lagar och regler kan man lättare lösa konflikten, utan att känslorna styr.