Kategorier
Markiser

Markiser Göteborg – ta hjälp med planeringen

Planerar du att köpa markiser i Göteborg? Oavsett om det handlar om fönstermarkiser, om en markis för uteplatsen eller om markiser för balkongen så finns en hel del att fundera på. Planeringen är avgörande för hur den framtida funktionaliteten blir.

Gällande planering av markiser så kan man med fördel ta hjälp av en återförsäljare som, med sin kunskap och erfarenhet i bagaget, kan hjälpa dig att hitta en lösning baserat på solläge, på hur vinden går och om exempelvis dina grannar kommer att störas av dina markiser. I vissa fall kan man även, beroende på hur detaljplanen ser ut i området man bor i, bli tvungen att söka ett bygglov innan man monterar sina markiser. En annan viktig punkt att peka på handlar om exempelvis avstånd till gång- och cykelvägar samt avstånd till exempelvis träd.

Hur löser du detta? Genom professionell planering så får du markiser som är perfekta för de givna förutsättningar som finns hos dig – oavsett var i Göteborg du bor och oavsett hur din villa ser ut.

Markiser idag håller en högre kvalitet

Det finns några myter om markiser som måste avlivas. Idag så är markiser en säker investering och detta gäller oavsett om du väljer en större terassmarkis, korgmarkiser till dina fönster eller vertikalmarkiser för ditt stora panoramafönster. Markiser idag är framtagna för att klara av vårt klimat och detta innebär att de gamla synderna – rostangrepp, väv som sprack och exempelvis konstruktioner som inte klarade vinden – idag är att anse som helt borta.

Givet är emellertid att man ser till att välja markiser av en högre kvalitet och här är en ledtråd att gå upp lite i pris. Se gärna till att exempelvis alla aluminiumdelar – och kassetten, om du väljer en markis av kassettmodell – är pulverlackerade då det är en garanti mot alla typer av väder. Ser man till väven så är det viktigt att säkerställa att tråden som används för sömmarna är av Tenara. Det gör att duken inte tenderar att krulla sig och att den – oavsett väder – är snygg och ren. Tenaratråd används inom industrin och det är definitiv en detalj som avgör livslängd och hållbarhet för dina markiser i Göteborg.

Här bör du även se över skyddet mot UV-strålar från solen. Det handlar om ett solskydd och dina markiser ska ge dig skugga på ett säkert sätt. Du ska kunna sitta under din markis och vara trygg med att du inte bränner dig av solen.

Markiser i Göteborg – ta hjälp med monteringen

En viktig punkt oavsett vilken markis du ska köpa handlar om monteringen. Den ska alltid ske på ett sätt som gör att inga risker för framtida olyckor sker. Monteringen och förankringen måste ske på ett fackmannamässigt sätt och där din villas fasad är avgörande för hur man ska gå tillväga.

Rådet är att du alltid tar hjälp med denna fråga. Det kostar lite extra, men det ger dig å andra sidan markiser som är snygga, funktionella och säkra långt in i framtiden. Återförsäljare av markiser i Göteborg brukar ha specialister som man kan kontakta i samband med köp och där priset i och med detta blir väldigt förmånligt.