Kategorier
Bygg

Rätt brandisolering ger god nattsömn

När en brand uppstår är förloppet vanligtvis väldigt snabbt. På ett par minuter kan elden ha spridit sig till hela huset om det saknas riktig brandisolering.

Det är väl ingen som tror att det ska börja brinna men ändå skaffar man en hemförsäkring där brand ingår. Skulle det börja brinna är det ju viktigt att vara försäkrad så att man får hjälp och ersättning. Men att förlora hela eller delar av sitt hem går inte att värdera i pengar.

Den bästa brandförsäkringen är därför att se till att elden inte får det fäste den behöver för att sprida sig. Om du kontaktar ett företag som arbetar med brandisolering får du hjälp och råd som gör att du kan vidta de åtgärder som gör ditt hem brandsäkert.

Effektiv brandisolering hindrar elden från att sprida sig

Skulle det av någon anledning börja brinna i ett av husets rum går det att, med rätt brandisolering, få elden att stanna i det rummet och inte sprida sig vidare. Det behövs inga stora åtgärder och det kan bespara dig både ekonomisk och känslomässig förlust. Ett hem har värdesaker som går att köpa om men minnen går inte att ersätta.

Det vanligaste sättet att brandisolera en bostad är att använda stenull som är ett naturmaterial. Fördelen med stenull är att den också fungerar som ljudisolering. Företag som arbetar med brandisolering vet hur du bäst skyddar ditt hem och när du kontaktat dem får du en offert. Brandisolering berättigar till rotavdrag för privatpersoner.

Mer om brandisolering kan du hitta här: brandisolering.nu

Kategorier
Bostad

Hyra lägenhet Göteborg – hitta rätt lägenhet

Hur hittar man en lägenhet i Göteborg? Frågan ställs dagligen av många personer. Göteborg har, precis som Stockholm, en bostadsmarknad som är väldigt svår att ta sig in på. För unga människor kan det ta många, många år innan man har sparat ihop kapital nog för att kunna köpa en bostadsrätt och fram till dess så handlar det om att hyra lägenhet i Göteborg – vilket alltså är långt ifrån enkelt att göra.

För de allra flesta som de facto lyckas få in en fot så handlar det om tur i kombination med att ett kontaktnät börjar bildas. Du som ung träffar en kollega som kanske har en kompis vars kompis syster har en lägenhet som hon vill hyra ut – det handlar om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Men, det handlar även om att man kan ha väldig otur längs vägen.

Problem med att hyra lägenhet i Göteborg

Ett stort problem med att hyra lägenhet i Göteborg är nämligen att man tvingas betala mycket pengar. Folk utnyttjar det faktum att det är svårt att hitta en bostad – och man gör det genom att kräva oskäliga hyror. Det finns tydliga regler vad gäller andrahandsuthyrning och kring hur stort påslag på en hyra man får göra. Detta är emellertid, för många, ingen regler utan snarare förslag: man sätter ihop ett avtal som följer de givna reglerna – men under bordet vill man ha mer betalt. Det är en sanning som ställer folk mot väggen: vill jag verkligen ha någonstans att bo och är jag beredd att göra vad som helst för att hyra lägenhet i Göteborg?

Ett annat problem handlar om att man ofta kan tvingas bo lite som en tjuv i natten. För att få hyra ut i andrahand så krävs ett godkännande från exempelvis hyresvärden eller från styrelsen i den egna BRF:en. Vilket många struntar i – man hyr ut ändå, men detta innebär att den som hyr också får anpassa sig efter situationen där man exempelvis måste gömma sig för grannar, ljuga om att man bara är på besök och där man exempelvis inte kan ha sitt eget namn på dörren.

Säkra sätt att hyra lägenhet i Göteborg

Finns det då något säkert sätt att hitta en bostad att hyra i Göteborg? Lyckligtvis så kan man idag se seriösa förmedlare av bostäder på nätet. Samtrygg är en sådan och via den sidan kan man både som uthyrare och hyresgäst hitta varandra på ett tryggt och säkert sätt. Sidan har tydliga regler vad gäller verifiering och vad gäller exempelvis hyror samt deposition. Dessutom så finns även ett värde i att man exempelvis betalar sin hyra via Samtrygg snarare än direkt till hyresvärden.

En annan fördel handlar om det mer uppenbara: att det faktiskt finns många lägenheter som går att hyra. Dagligen läggs nya objekt ut och då dessa finns i alla prisklasser, storlekar och områden så kan man i lugn och ro sätta sig ned och scrolla igenom flödet. Man kan givetvis även filtrera utifrån område, hyra och storlek och därigenom finkalibrera sina sökningar. Som hyresvärd så är det också möjligt att göra samma sak: man kanske vill ha en viss ålder, en rökfri person eller en person som har ett fast jobb och en stadig inkomst. Allt detta leder till en bred träffyta för både hyresvärd och för de som letar efter en bostad.

Kategorier
Markiser

Markiser Göteborg – ta hjälp med planeringen

Planerar du att köpa markiser i Göteborg? Oavsett om det handlar om fönstermarkiser, om en markis för uteplatsen eller om markiser för balkongen så finns en hel del att fundera på. Planeringen är avgörande för hur den framtida funktionaliteten blir.

Gällande planering av markiser så kan man med fördel ta hjälp av en återförsäljare som, med sin kunskap och erfarenhet i bagaget, kan hjälpa dig att hitta en lösning baserat på solläge, på hur vinden går och om exempelvis dina grannar kommer att störas av dina markiser. I vissa fall kan man även, beroende på hur detaljplanen ser ut i området man bor i, bli tvungen att söka ett bygglov innan man monterar sina markiser. En annan viktig punkt att peka på handlar om exempelvis avstånd till gång- och cykelvägar samt avstånd till exempelvis träd.

Hur löser du detta? Genom professionell planering så får du markiser som är perfekta för de givna förutsättningar som finns hos dig – oavsett var i Göteborg du bor och oavsett hur din villa ser ut.

Markiser idag håller en högre kvalitet

Det finns några myter om markiser som måste avlivas. Idag så är markiser en säker investering och detta gäller oavsett om du väljer en större terassmarkis, korgmarkiser till dina fönster eller vertikalmarkiser för ditt stora panoramafönster. Markiser idag är framtagna för att klara av vårt klimat och detta innebär att de gamla synderna – rostangrepp, väv som sprack och exempelvis konstruktioner som inte klarade vinden – idag är att anse som helt borta.

Givet är emellertid att man ser till att välja markiser av en högre kvalitet och här är en ledtråd att gå upp lite i pris. Se gärna till att exempelvis alla aluminiumdelar – och kassetten, om du väljer en markis av kassettmodell – är pulverlackerade då det är en garanti mot alla typer av väder. Ser man till väven så är det viktigt att säkerställa att tråden som används för sömmarna är av Tenara. Det gör att duken inte tenderar att krulla sig och att den – oavsett väder – är snygg och ren. Tenaratråd används inom industrin och det är definitiv en detalj som avgör livslängd och hållbarhet för dina markiser i Göteborg.

Här bör du även se över skyddet mot UV-strålar från solen. Det handlar om ett solskydd och dina markiser ska ge dig skugga på ett säkert sätt. Du ska kunna sitta under din markis och vara trygg med att du inte bränner dig av solen.

Markiser i Göteborg – ta hjälp med monteringen

En viktig punkt oavsett vilken markis du ska köpa handlar om monteringen. Den ska alltid ske på ett sätt som gör att inga risker för framtida olyckor sker. Monteringen och förankringen måste ske på ett fackmannamässigt sätt och där din villas fasad är avgörande för hur man ska gå tillväga.

Rådet är att du alltid tar hjälp med denna fråga. Det kostar lite extra, men det ger dig å andra sidan markiser som är snygga, funktionella och säkra långt in i framtiden. Återförsäljare av markiser i Göteborg brukar ha specialister som man kan kontakta i samband med köp och där priset i och med detta blir väldigt förmånligt.

Kategorier
Juridik

Brottmålsadvokat Göteborg – välj rätt advokat

Att vara misstänkt för ett brott som exempelvis misshandel, narkotikabrott, sexualbrott, dråp eller mord kan innebära att man också riskerar att dömas till ett straff som minst kan innebära sex månaders fängelse. Det gör att man har rätt till en offentlig försvarare och att man också, i och med detta, kan göra ett eget val av en brottmålsadvokat och därigenom också ge sig själv möjligheten till bästa möjliga försvar.

Det man ska säga är att man först och främst tilldelas en offentlig försvarare av Tingsrätten. Men, man har även som misstänkt, anhållen eller häktad för ett brott som kan leda till fängelse i minst sex månader rätt att själv lämna in en ansökan om en brottmålsadvokat i Göteborg för att sköta det egna försvaret och agera som offentlig försvarare. Det är ytterst sällsynt att en sådan begäran avslås då rätten till ett försvar är en grundbult i hela rättssamhället och i hela vår demokrati. Att kunna äga rätten att själv välja en brottmålsadvokat i Göteborg är någonting man bör ta tillvara på, men det finns också saker att tänka på inför valet. Givet är att man ska försöka hitta en brottmålsadvokat som verkligen har kunskap om det brott man riskerar att dömas för.

Här kan man söka exempelvis efter advokatbyråer som är experter på exempelvis narkotikabrott, sexualbrott eller våldsbrott av olika karaktär. Har en advokat erfarenhet av liknande ärenden – och ett bra facit vid dessa rättegångar – så ger detta dig som misstänkt en fördel. En annan viktig faktor handlar om personkemi. Är du exempelvis häktad eller anhållen så kommer dina kontakter med omvärlden att vara ytterst begränsade.

Din brottmålsadvokat i Göteborg kommer att vara en viktig person i att hålla dig flytande: du kommer att kunna samtala om omvärlden, om vardagliga saker och exempelvis prata – genom advokaten – till din familj. Du måste, baserat på detta, känna att den brottmålsadvokat i Göteborg även kommer dig nära på ett mer personligt plan. Även om naturligtvis den professionella kunskapen vida överstiger den sociala kunskapen i dessa frågor så kan man inte ignorera vikten av rätt tillit och personkemi.

Brottmålsadvokat i Göteborg kan agera offentlig försvarare

Många frågar sig om kostnaden för en brottmålsadvokat. Gällande detta så beror det dels på vilken advokat man anlitar och dels också på brottets karaktär. Ser man till det vi ovan beskrev så ger brott med en straffskala om minst sex månaders fängelse vid en fällande dom en rätt till offentlig försvarare.

Det innebär i sin tur att kostnaden täcks av statliga medel: advokatens arvode betalas av staten och som misstänkt så betalar man endast pengar om man blir dömd för brottet. Vid ett frikännande så betalar man ingenting. Döms man så blir man ersättningsskyldig antingen till delar av beloppet för advokaten och rättegångskostnader eller delvis skyldig att betala. Det senare avgörs av vilken inkomst man har.

Rätten till ett försvar är en princip som vi alla tjänar på och det system vi har i Sverige gör att storleken på plånboken inte – som fallet är i många andra länder – blir avgörande. Väljer du en brottmålsadvokat i Göteborg och denne åtar sig ditt fall så har du också givit dig själv möjligheten till bästa möjliga försvar. Ta tillvara på den möjligheten.

Kategorier
Tak

Så underhåller du ett papptak

Papptak kan hålla i mer än 40 år om man är rädd om det och tar hand om det på rätt sätt. Se över ditt papptak minst en gång om året och laga det omgående ifall du upptäcker några skador.

Det är viktigt att veta vilken typ av papptak som du har, det vanligaste är att man har asfaltspapp men det finns även tjärpapp. Asfaltpapp och tjärpapp kräver olika typer av underhållsprodukter. Det finns produkter som kan lösas med vatten eller lacknafta. Vatten är ett bättre val då det både räcker längre och är med miljövänligt.

Du kan anlita en takläggare i Stockholm för att sköta underhållet eller så kan du göra det själv. Det tar ungefär en helg att gå över ett papptak på en normalstor byggnad. Vår, försommar och tidig höst är bra säsonger för renovering av papptak. Värmen mjukar upp papptaket och gör det enklare att gå på. Man skall försöka undvika att arbeta med takmassan när det är kallt eftersom den då kan vara svår att fördela. En utomhustemperatur på 15-20°C är lagom. Det skall heller inte vara så pass sent på hösten att löven börjar falla då de kan fastna i takmassan.

Ha på dig kläder som du kan slänga efteråt, de kommer inte gå att rengöra. Köp in flera par handskar då de endast håller i en dag innan de behöver slängas.

Laga papptakets skador

Om du hittar bubblor på taket skall skära upp dem då de ändå kommer spricka. Använd linjal och skär försiktigt ett kryss i den övre pappen. Vik upp flikarna varsamt så att de inte bryts av. Du kan värma pappen med en varmluftspistol ifall pappen är styv. Värm upp underlagspappen och stryk på takkitt. Pressa ihop pappskiten ordentligt med en fot. Förstärk lagningen med byggtejp som du sätter över som ett kors. Pressa ner med en träbit eller kloss.

Fräscha upp papptakets fogar

Alla övergångar och rörgenomföringar bör kontrolleras. Gamla fogar kan bli torra och spricka. Täta de fogar som är skadade eller torra med takkitt. Du kan doppa fingret i diskmedel, då fastnar inte takkittet på dina händer. Sedan pressar du ner massan i sprickorna.

Lägg på ny takmassa

Det sista du gör innan du lägger på ny takmassa är att du kollar skarvarna mellan pappvåderna och spacklar över dem du tycker ser dåliga ut med takkitt. Täta sedan med bitumtejp för att vara säker på att det är helt tätt.

Borsta rent taket och ta bort allt löst skräp. Använd en sopborste för att fördela primern över taket. Primern hjälper massan att fästa bättre. Låt torka över natten.

Dagen efter kan du stryka hela taket med täckmassa, snåla inte. Häll ut massan och fördela med en sopborste. När allt är klart kan du vara trygg med att taket kommer klara sig många år framöver. Läs mer om papptak på denna hemsida: stockholmtakläggare.se

Kategorier
Renovering

Renoveringstips

Många skjuter på nödvändiga renoveringar eftersom de är rädda för att det skall bli dyrt och jobbigt men det behöver det inte bli. Om man är noggrann innan och planerar renoveringen på ett bra sätt så kan renoveringsarbetet gå som en dans.

Se till att du får lov

Det absolut första som du måste ta reda på om du vill renovera är om du får lov att göra det. För lägenhetsrenoveringar i Stockholm är det lite olika beroende på om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Bor du i en hyresrätt måste du fråga hyresvärden, i vissa fall måste man fråga BRF-styrelsen för tillstånd att renovera om du bor i en bostadsrätt. Handlar det om ett hus kan du behöva ansöka om bygglov hos kommunen. Se till att du har de tillstånd och lov som krävs, i värsta fall kan du bli skyldig att återställa och det är förstås både jobbigt och kostsamt.

Gör en tidsram

När skall renoveringen påbörjas och avslutas? Vad skall göras när? Vissa typer av renoveringar kan inte göras närsomhelst på året utan är mer årstidsbundna. När du gör en tidsram kan du också planera att åka iväg till exempel när vattnet stängs av eller liknande. Har du barn kan det vara god ide att hålla dem borta från det värsta stöket. Kanske kan de åka iväg till mormor eller farfar?

Gör upp en rimlig budget

Innan du köper material eller anlitar någon måste du veta hur mycket pengar du har råd att göra av med på renoveringen. Tänk på att en renovering är en investering. Om du äger ditt eget boende så kommer du får tillbaka pengarna genom ökad livskvalitet eller rent konkret genom att du säljer. Vissa investeringar, som till exempel nya fönster, syns ganska fort på din el- eller värmeräkning.

Räkna på vad material och hantverksarbetet kommer kosta och ta i lite extra, det är bra att vara beredd på oförutsedda utgifter. En del hantverkare kan ge dig en offert där alla kostnaders står specificerade. Då kan du välja att utesluta vissa renoveringsåtgärder i fall det blir för dyrt.

Att göra saker själv är ett sätt att hålla nere kostnaderna men ta dig inte vatten över huvudet. Om det går galet kan felet bli dyrare att åtgärda än vad det skulle kostat från början.

Var noggrann med vad du köper

Kolla upp exakt vad det är vad du kommer få så att du inte möts av några obehagliga överraskningar. Dubbel och trippelkolla så de beställningar du gör på material är helt rätt. Innan du köper något, se till att de har de mått och egenskaper som du vill. Att lägga in ett golv i köket för att märka att det inte tål vatten är en mycket dålig affär. Läs mer om lägenhetsrenoveringar på denna sajt: lägenhetsrenoveringstockholm.nu

Kategorier
Renovering

Vill du fräscha upp golvet – välj golvslipning i Göteborg

Att ge nytt liv åt golven behöver inte vara ett jätteingrepp, och hög kvalitet på jobbet ska inte betyda att du måste betala en förmögenhet. Välj golvslipning i Göteborg för bästa resultat.

Är du fäst vid ditt gamla trägolv i kåken eller på kontoret men känner att det liksom tar lite emot nu när det har ett par år på nacken? Tiden behandlar allt och alla lika och det gäller även din gamla parkett. Vissa trägolv i Sverige lades redan på 1800-talet, så det är inte konstigt att det kan behöva lite kärlek då och då. Det gör du bäst genom att ge det en slipning av en golvexpert. Och du, det behöver inte kosta dig skjortan, även om vi rent ärligt inte ska spara på fastigheten då det är en av de säkraste investeringarna vi kan göra i livet.

Kvalitet och effektivitet med golvslipning i Göteborg

Att slipa golv i Göteborg är en gammal tradition. Det gör att arbetet kan utföras utan stora ingrepp, med hög effektivitet och bästa möjliga resultat. Du ska inte behöva kompromissa med din tid och din standard. Riktiga golvexperter har mångårig erfarenhet av att slipa golv, de använder den senaste tekniken och de bästa verktygen för att göra jobbet snabbt, smidigt och med strålande resultat. Att slipa golv i Göteborg är inget man ska se lätt på, det handlar om att ge ett hantverksarbete den respekt det förtjänar. Det handlar om yrkesstolthet. Tag kontakt med några olika företag idag för mer information.

Kategorier
Okategoriserade

Bodelning – att få hjälp av en kunnig advokat

När en bodelning ska göras är det ofta under förhållanden där det finns många känslor inblandade. Tar man hjälp av en kunnig advokat som har förståelse för situationen så reder man ut det bra.

En bodelning görs oftast vid en skilsmässa, separation eller ett dödsfall när det är många starka känslor i rörelse. Finns där ett tydligt testamente eller förteckningar över alla ägodelar så är det inte så svårt men det är inte alltid så. När det ska delas är det inte bara de ekonomiska skälen som kan skapa konflikter. Det kan finnas ägodelar där många har känslomässiga band som inte kan släppa. Det kan vara en dyrbar och vacker fåtölj med många fina minnen eller en bil. Tar man hjälp av en advokatbyrå med specialister på bodelning så har de erfarenhet av hur man kan hantera eventuella konflikter eller oklarheter på bästa sätt.

Det finns tydliga lagar och regler som specialister på bodelning följer

Kanske har man levt många år tillsammans och man har inte tänkt på att den dagen när allt ska delas upp skulle komma. Man har gemensamma ägodelar, privata ägodelar och kanske dolda tillgångar eller skulder. Allt ska delas upp och det ska göras på ett rättvist sätt med stöd av de lagar som finns. För att undvika problem kan man redan när man flyttar ihop eller gifter sig få hjälp av en advokat att göra ett äktenskapsförord som kan användas vid en bodelning. Kontaktar man ett advokatkontor med specialister på bodelning får man kostnadsfri rådgivning.

Kategorier
Städfirma

Utan anmärkning med flyttstädning i Uppsala

Att stå och kämpa med städningen för att i slutändan få ett nekande är verkligen inte kul, men inte alltför ovanligt när man gör en flyttstädning. Tar man istället hjälp så blir det oftast bra.

Det är så många olika steg man ska göra i en städning. Det hade varit så mycket enklare om det bara var dammsugning och sedan var det klart. Men nej, inte ens för en vanlig städning i hemmet duger bara en dammsugning, än mindre när det är en flyttstädning man ska göra. Dammsugning är bara en liten del av hela städningen i sig. Det är en massa olika moment och de alla måste göras. Det är något en firma för flyttstädning i Uppsala kan hjälpa en med. De ser till att göra en flyttstädning utan anmärkning, allt för att de som flyttar in ska få en bra start i sitt nya hem.

Ödsla ingen tid på flyttstädning

Har ni hittat drömstället att flytta till? Då vill ni såklart också slå er till ro där och fokusera på att få hemmet till ert. Så varför ödsla någon tid på att städa ert gamla hem när städfirman kan göra det åt er. Ni behöver inte vara på plats medan de är där och sköter städningen. Ni behöver inte heller tänka på att lämna kvar städsaker, för de har med sig allt de behöver. Både städverktyg och städmedel har de med sig. Dessutom tänker de flesta på miljön idag, men för att vara på säkra sidan så fråga innan.

Kategorier
Städfirma

Hitta en seriös städfirma i Stockholm

Sedan rutavdraget infördes har det blivit möjligt för många fler att ta hjälp med städningen. Men hur väljer man egentligen städfirma och hur mycket kostar en hemstädning i Stockholm?

Allt fler unnar sig idag hjälp med hemstädningen och sedan rutavdraget infördes är det inte längre särskilt dyrt att anlita en städfirma. Det har också gjort att antalet städföretag har ökat, men det är inte alla som är bra. För den som funderar på att anlita en Städfirma i Stockholm gäller det därför att vara noga med valet. Först och främst ska den städfirma man anlitar vara certifierad och ha städare som är utbildade i lokalvård. Vidare ska de få betalt enligt gällande kollektivavtal. Men städföretaget måste även ha försäkringar som täcker eventuella skador om olyckan skulle vara framme.

Priserna kan variera mellan olika städfirmor

Det vanliga är att man prenumererar på hemstädningen regelbundet varje vecka eller varannan. Men man kan också välja att bara ta hjälp med städningen lite då och då utan att prenumerera. Det är inte ovanligt att man tycker att det känns lite konstigt att ha en främmande person hemma hos sig som städar. Detta har vissa städföretag lärt sig och arbetar därför efter regeln att det alltid är samma person som ska komma och städa. Priserna på hemstädning kan variera även mellan olika certifierade städföretag och det kan därför vara bra att jämföra priser. Vissa städföretag har ungefärliga prisuppgifter utlagda på sina hemsidor. För att man ska få en korrekt prisuppgift måste städföretaget komma på hembesök.